Asociación pola Promoción e Dignificación do Galego

Asociación pola Promoción e Dignificación do Galego

No mes de xaneiro do 2016 constitúese APRODIGA (Asociación pola Promoción e Dignificación do Galego)..

Novos tempos son chegados

Novos tempos son chegados

Como queira que a buxaina terráquea segue a xirar e os tempos virtuais trocan moi axiña, coidamos qu..