Aviso legal

APRODIGA, con NIF/CIF G70472477, dirección Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña), non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas da internet de www.caxigo.gal

Cos límites establecidos na lei, www.caxigo.gal non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas da internet.

Os contidos e información non vinculan a www.caxigo.gal nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois se trata meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

As páxinas da internet de www.caxigo.gal poden conter ligazóns (links) a outras páxinas de terceiras partes que www.caxigo.gal non pode controlar. Por tanto, www.caxigo.gal non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste website son propiedade exclusiva de www.caxigo.gal ou as súas licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de www.caxigo.gal.

Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que www.caxigo.gal ofrece a través do website deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle que, mediante o enchemento dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de APRODIGA co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio web. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, maneira gratuíta mediante email a contacto@aprodiga.org ou na dirección Coto 3, Bamonde, 15886 - Teo (A Coruña).