Tamen rulan polo caxigo as forzas e corpazos das ss do estado?

  • Gústame
  • Encántame
  • Faime rir
  • Abráiame
  • Entristéceme
  • Anóxame